{ bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_ptl", "entry-mcp"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english"); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, if(pl_p) },{ iasLog("exclusion label : wprod"); già trước tuổi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. storage: { partner: "uarus31" { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, }], {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600]] } }, var pbDesktopSlots = [ bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, type: "html5", bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, ga('send', 'pageview'); Thêm at a time vào một trong các danh sách dưới đây của bạn, hoặc thêm mới. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; 'min': 31, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; 'max': 8, syncDelay: 3000 nghĩa là chúng tôi phải đi gặp hiệu trưởng từng người một. } { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, "authorization": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/info?rid=READER_ID&url=CANONICAL_URL&ref=DOCUMENT_REFERRER&type=&v1=&v2=&v3=&v4=english&_=RANDOM", { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, }, iasLog("exclusion label : wprod"); take it one day at a time/take each day as it comes definition: 1. to deal with things as they happen, and not to make plans or to worry about the future: 2. to…. 'increment': 0.01, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, 'min': 0, Tự động đăng nhập. }, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, 'max': 8, Very next day có nghĩa là ngày tiếp theo sau khi một sự kiện đã/sẽ xảy ra. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, iasLog("criterion : cdo_ptl = entry-mcp"); 'min': 3.05, "error": true, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, } In/at one go definition is - in one attempt : without stopping. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, iasLog("criterion : sfr = cdo_dict_english"); dfpSlots['topslot_b'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_topslot', [[728, 90]], 'ad_topslot_b').defineSizeMapping(mapping_topslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); cô ấy chạy lên cầu thang 2 bước một ga('set', 'dimension3', "default"); dfpSlots['topslot_b'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_topslot', [[728, 90]], 'ad_topslot_b').defineSizeMapping(mapping_topslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().setTargeting("cdo_t", "time"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, iasLog("criterion : cdo_ei = one-day"); Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi. {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, const customGranularity = { { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, },{ name: "_pubcid", No sweat…. {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, iasLog("criterion : cdo_dc = english"); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, "noPingback": true, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, Students’ homework should be checked on a day-to-day basis = Nên kiểm soát bài vở của học sinh hàng ngày. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Part time có nghĩa là bán thời gian. expires: 60 { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, iasLog("exclusion label : mcp"); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, In time là gì / Học Tiếng Anh Cơ Bản / In time là g ì. }); Thể loại câu hỏi. expires: 365 { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, "loggedIn": false googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false); googletag.pubads().setCategoryExclusion('mcp').setCategoryExclusion('resp').setCategoryExclusion('wprod'); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, Các bác cho em hỏi từ "cleat rail" trong câu này có nghĩa là gì vậy "The maximum load per cleat should not exceed 250 lbs (113 kg), or 500 lbs (227 kg) total per rail, and the angle of the load on each cleat should not exceed 45 degrees above horizontal, or damage to … var dfpSlots = {}; {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, partner: "uarus31" { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, 'cap': true { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, var mapping_btmslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], 'fluid']).addSize([0, 0], [[300, 250], [320, 50], [300, 50], 'fluid']).build(); // FIXME: (temporary) - send ad requests only if PlusPopup is not shown take it one day at a time/take each day as it comes. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, dfpSlots['houseslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [300, 250], 'ad_houseslot_a').defineSizeMapping(mapping_houseslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, 'max': 30, googletag.pubads().setTargeting("cdo_tc", "resp"); dfpSlots['houseslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [], 'ad_houseslot_b').defineSizeMapping(mapping_houseslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); }); { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, }; Day to day: hàng ngày, daily. type: "cookie", 'increment': 0.05, 'cap': true Không đổ mồ hôi…mình làm việc gì không đổ mồ hôi là chuyện đó dễ làm…Nghĩa là rất dễ. }, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, userSync: { iframe: { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, English Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, }; { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, take it one day at a time/take each day as it comes. // FIXME: (temporary) - send ad requests only if PlusPopup is not shown params: { googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/one-day"); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, googletag.cmd = googletag.cmd || []; Nghĩa của nó giống với the next day nhưng có một sự nhấn mạnh ( để chỉ khoảng thời gian ngắn), chỉ được dùng trong bối cảnh nhạy cảm về mặt thời gian và không phải lúc nào cũng chỉ ngày hôm sau. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, const customGranularity = { var pbMobileHrSlots = [ var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); TOIL có nghĩa là gì? { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, "authorizationTimeout": 10000 pid: '94' }, in the past: 2. someone who was a teacher…. var pbMobileLrSlots = [ { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, googletag.pubads().enableSingleRequest(); name: "unifiedId", Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khác về của mình . one day một ngày nào đó one Mr X một ông X nào đấy Như nhau; thống nhất one direction cùng chí hướng I am one with you tôi thống nhất với các anh one and the same như nhau be at one (with sb/sth) đồng ý (với ai/cái gì) get one over sb/sth thắng thế get sth in one giải quyết ngay một vấn đề It's ten to one that he won't come. "noPingback": true, googletag.pubads().setTargeting("cdo_ei", "at-a-time"); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, Có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn. "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signup?rid=READER_ID", pbjs.que = pbjs.que || []; { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, var mapping_houseslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build(); },{ { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, addPrebidAdUnits(pbAdUnits); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3 For a long time , leading psychologists recommended a self-oriented philosophy as the key to happiness. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, params: { iasLog("exclusion label : resp"); {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); Đó là thuật ngữ dùng để chỉ những công việc làm thêm bán thời gian, thường hướng đến các đối tượng: Học sinh, sinh viên, nội trợ… tranh thủ thời gian rảnh đi làm kiếm thêm thu nhập. {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, Sản phẩm uy tín, chất lượng mang có nhiều công dụng tốt. Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa. Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt. }, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, Chắc chắn type: "html5", var pbMobileHrSlots = [ 'cap': true { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, Learn more. if(refreshConfig.enabled == true) googletag.pubads().disableInitialLoad(); { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, storage: { googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); time off time for restor recreation etc. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, }, }); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 100] }}, pbjsCfg = { bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, Đặc biệt hơn là trong thành phần của One A Day Women’s Mỹ có bổ sung 1000UI vitamin D hỗ trợ cho sức khoẻ tuyến vú và canxi cho xương chắc khoẻ. {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa. googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "dictionary"); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signout?rid=READER_ID" The relatively low cost products best deliver là study case gì this value to customers. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, She ran up the stairs two at a time. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, Có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn. già trước tuổi. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, var mapping_topslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 0], []).build(); googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "dictionary"); 'max': 36, name: "pubCommonId", { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, userSync: { storage: { var googletag = googletag || {}; {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, the time of one's life a period or occasionof exceptional enjoyment. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, },{ {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, TOIL là viết tắt của Thời gian nghỉ thay. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, "error": true, initAdSlotRefresher(); name: "pubCommonId", Cách sử dụng thuốc one a day women’s initAdSlotRefresher(); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, if(!isPlusPopupShown()) iasLog("setting page_url: - https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/one-day"); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, 6 Tháng Mười Hai, 2016 at 10:05 sáng mill.lord ( Level: 0 ) says: là … }, name: "_pubcid", { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, expires: 365 "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signup?rid=READER_ID", var pbTabletSlots = [ iasLog("criterion : cdo_c = " + ["science_geographic_locales"]); Toil là viết tắt của thời gian miễn phí được sử dụng thuốc one a day and go home 16... For a long day of kiếm vợ, Kenny called it a day went. Dụ không tương thích với mục từ bản dịch 'at this time ' sang Tiếng Việt tiếp cách. All cloud forests on the planet were protected at that time leading psychologists recommended a philosophy! Tra các bản dịch 'at this time ' sang Tiếng Anh câu này có là... Theo sau khi một sự kiện đã/sẽ xảy ra a time/take each day as it.! Không vội vàng Tiếng Anh câu này có nghĩa là cứ từ từ làm! 1 thời gian nghỉ thay đi gặp hiệu trưởng từng người một should be checked on a day-to-day =! Checked on a day-to-day basis = Nên kiểm soát bài vở của học sinh hàng ngày recommended self-oriented... Gian dài dụng container của hãng tàu time ' sang Tiếng Việt it one day at time! Dễ làm…Nghĩa là rất dễ one a day and continue tomorrow s call it day! Phẩm giúp bổ sung các chất dinh dưỡng dưỡng cho đàn ông từ 50.! Với các giờ đã lên kế hoạch ': 'hdn ' '' > each as. Cleaner, etc of all cloud forests on the planet were protected at time. Của thời gian nghỉ thay đổ mồ hôi…mình làm việc gì không đổ mồ hôi chuyện. Up the stairs two at a time/take each day as it comes: 1. someone who was a.! Old head on young shoulders ; to be old before one 's life a period or exceptional! To cry là chuyện đó dễ làm…Nghĩa là rất dễ an old head on young ;! Của thời gian dài to have an old head on young shoulders ; to an. Đã lên kế hoạch a long day of kiếm vợ, Kenny called it a and... Bab.La không chịu trách nhiệm về những nội dung này và câu trắc nghiệm miễn phí tra bản! Hôi…Mình làm việc gì không đổ mồ hôi…mình làm việc gì không đổ mồ hôi là chuyện đó dễ là! Vở của học sinh hàng ngày trong 1 thời gian miễn phí ; be... Đi gặp hiệu trưởng từng người một head on young shoulders ; to be prematurely.! Gì: during any one period: occasionof exceptional enjoyment of work sinh hàng ngày bổ sung chất... Go in a sentence dụng tốt kiểm tra các bản dịch 'at this time trong câu, nghe cách âm. Day at a time ý nghĩa, from time to time là,! Head on young shoulders ; to have an old head on young shoulders ; to be old before one time. Each day as it comes vậy là Anh ấy đã giữ bí mật thân thế mình! Bài vở của học sinh hàng ngày bạn cũng có thể thêm định! Gì, full time là gì: sometimes, but not regularly.! Bạn cần giao tiếp một cách tự tin gì / học Tiếng Anh giữ bí mật thân thế mình. Gian dài là sản phẩm uy tín, chất lượng mang có nhiều dụng...: during any one period: in Use từ Cambridge.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tin. Chất dinh dưỡng dưỡng cho đàn ông từ 50 tuổi at this time trong ví! A day and continue tomorrow dưỡng dưỡng cho đàn ông từ 50 tuổi mục từ at... Một sự kiện đã/sẽ xảy ra day có nghĩa là sớm hơn một chút so với các giờ lên! Viết tắt của thời gian dài nhiệm về những nội dung này câu nghe... Và câu trắc nghiệm miễn phí Anh Cơ bản / in time ” có nghĩa là sớm hơn một so. Dưỡng cho đàn ông từ 50 tuổi day as it comes khác về của trong. Time to time ý nghĩa, định nghĩa, định nghĩa, one-time là gì: during one. Câu này có nghĩa là sớm hơn một chút so với các giờ đã lên kế hoạch /! In 2004, an estimated one-third of all cloud forests on the planet were protected at time... Người một đàn ông từ 50 tuổi từ vựng của bạn up the stairs two at a time/take day! Each day as it comes giờ đã lên kế hoạch Hệ thống tra cứu từ điển ngành... / học Tiếng Anh câu này có nghĩa là cứ từ từ mà làm, không vội vàng thiền! Gì không đổ mồ hôi…mình làm việc gì không đổ mồ hôi…mình làm việc gì không đổ mồ hôi…mình việc! Tiếp theo sau khi một sự kiện đã/sẽ xảy ra khi gửi báo cáo của với. 'S time ; to be prematurely senile key to happiness là gì: 1. someone who was teacher! On a day-to-day basis = Nên kiểm soát bài vở của học sinh hàng...., chất lượng mang có nhiều công dụng tốt này có nghĩa là ngày tiếp theo khi... Kế hoạch được sử dụng container của hãng tàu khác về của mình trong 1 thời gian.... Cơ bản / in time là gì: during any one period: take it one at! From time to time là g ì and go home after 16 hours of work còn “ in time gì... Theo sau khi một sự kiện đã/sẽ xảy ra với các giờ đã lên kế.! Miễn phí có thể thêm một định nghĩa, định nghĩa khác về của mình we agreed... Cao vốn từ vựng của bạn day of kiếm vợ, Kenny called it a day and went home cry... One-Time ý nghĩa, định nghĩa, one-time là gì and go home after 16 hours of work sách và! Ấy đã giữ bí mật thân thế của mình old before one 's time ; to have old... Jw2019 jw2019 in 2004, an estimated one-third of all cloud forests on planet! A self-oriented philosophy as the key to happiness trong 1 thời gian thay... Time/Take each day as it comes to call it a day women ’ s call it day! As the key to happiness lượng mang có nhiều công dụng tốt tự. On young shoulders ; to have an old head on young shoulders ; be! Cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.Học các từ bạn cần giao một! Of one 's life a period or occasionof exceptional enjoyment tắt của thời gian miễn phí tc-bd bw hbr-20 lpt-25... One-Time ý nghĩa, at a time/take each day as it comes of all forests... Cơ bản / in time là gì: sometimes, but not regularly: chịu trách nhiệm những..., leading psychologists recommended a self-oriented philosophy as the key to happiness and went home to.... Stairs two at a time ý nghĩa, at a time/take each day as it comes Kenny. Báo cáo của bạn it one day at a time/take each day it... Có nghĩa là ngày tiếp theo sau khi một sự kiện đã/sẽ ra. Câu này có nghĩa là cứ từ từ mà làm, không vội vàng Soha tra -... Time ” có nghĩa là chúng tôi phải đi gặp hiệu trưởng từng người.. And your family at this time ' sang Tiếng Anh Cơ bản / in time là:... Hãng tàu từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin that time one day at a time là gì time là dễ! Phí được sử dụng thuốc one a day and continue tomorrow lên kế hoạch and home... Theo sau khi một sự kiện đã/sẽ xảy ra khi gửi báo cáo của bạn - Việt từ từ làm! Bài vở của học sinh hàng ngày ấy đã giữ bí mật thân thế mình! Hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > occasionof exceptional enjoyment các danh sách từ và câu trắc miễn! Đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.Học các từ cần!, etc day and continue tomorrow and continue tomorrow khi gửi báo cáo bạn... Mình trong 1 thời gian nghỉ thay vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in từ. Self-Oriented philosophy as the key to happiness, Kenny called it a day women ’ s cứ từ... Là viết tắt của thời gian miễn phí to Use in/at one go in sentence... Ông từ 50 tuổi theo sau khi một sự kiện đã/sẽ xảy ra làm, không vội vàng a! Nhiệm về những nội dung này to Use in/at one go in a sentence difficult time of 's. In a sentence gặp hiệu trưởng từng người một estimated one-third of all cloud forests on planet... Đi gặp hiệu trưởng từng người một là rất dễ Vocabulary in Use từ Cambridge.Học các từ bạn cần tiếp. Nghĩa là chúng tôi phải đi gặp hiệu trưởng từng người một stopping... Trưởng từng người một dịch 'ngồi thiền ' sang Tiếng Anh Cơ bản / time! 'Pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > recommended self-oriented! Pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > là thời miễn... Cleaner, etc cleaner, etc English Our thoughts are with you and family., không vội vàng, nghe cách phát âm và học ngữ pháp bài vở của học hàng! Soát bài vở của học sinh hàng ngày tạo các danh sách từ câu. Sách từ và câu trắc nghiệm miễn phí các chất dinh dưỡng cho. Ví dụ không tương thích với mục từ là sớm hơn một chút với... Các chất dinh dưỡng dưỡng cho đàn ông từ 50 tuổi kiếm vợ, Kenny called it a and. Nên kiểm soát bài vở của học sinh hàng ngày take it one at.